Zakład Teorii Fazy Skondensowanej

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab Karol I. Wysokiński

Strona Zakładu: kft.umcs.lublin.pl/ztfs

Członkowie Zakładu: