Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Andrzej Góźdź

Poprzedni Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski

Pierwszy Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Stanisław SzpikowskiW obrębie Katedry Fizyki Teoretycznej działają cztery zakłady:
Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
Zakład Fizyki Matematycznej
Zakład Teorii Fazy Skondensowanej
Zakład Teorii Jądra Atomu